صفحه اصلی

USA ZIP Code

این وب سایت کد پستی ویسکانسین است که شامل 896 کد پستی، 777 شهر، 72 شهرستان و بیش از 882,705 کد پستی +4 است. هر کد پستی 9 رقمی مربوط به یک یا چند آدرس ویسکانسین است.
علاوه بر این، ابزارهای مربوط به کد پستی یا آدرس نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تأیید آدرس، جستجوی کامل کد پستی، تولید کننده آدرس تصادفی و غیره.

شهرهای ویسکانسین

img_city
more

لطفا کد پستی توسط نام شهرستان:

شهرستان ها در ویسکانسین

img_county
more

لطفا کد پستی توسط FIPS شهرستان:

چگونه یک پاکت آمریکایی بنویسیم؟

img_envelope
  • ابتدا باید اطلاعات پستی گیرنده را در مرکز پاکت پر کنید. خط اول نام گیرنده، خط دوم آدرس خیابان با شماره خانه دقیق و خط آخر شهر، abbr ایالت و کد پستی است.

    دوم، اطلاعات فرستنده را در گوشه سمت چپ بالای پاکت بنویسید. اگر نامه شما قابل تحویل نباشد، به آدرس فرستنده باز می گردد.

    در نهایت فراموش نکنید که مهر را در گوشه بالا سمت راست بچسبانید. در غیر این صورت نامه وارد مراحل تحویل نمی شود.

    در اینجا نمونه پاکت زیر است.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

برای توضیح بیشتر، لطفا سند رسمی را مطالعه بفرمایید: USA.pdf (انگلیسی)

جمعیت

img_population

The population of the state ویسکانسین was 5,686,986 in 2010 and reached 5,822,434 in 2019 with an increase of +135,448. Now the state ویسکانسین is the 20th state by population size in the U.S. and accounts for 1.75% of the total U.S. population.

منطقه2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
ویسکانسین5,822,4345,686,986+135,4482.4%20th1.75%